Bedrijventerreinen Lingewaard... updates, nieuws en trending

Bedrijveninvesteringszone werpt vruchten af in Bemmel

Op bedrijventerrein Houtakker in Bemmel realiseren ondernemers samen met de gemeente Lingewaard een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Deze samenwerkingsvorm stelt ze in staat het bedrijventerrein representatief en toekomstbestendig te houden en werken ze aan een duurzaam terrein en een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Slagvaardiger

Om tot de bedrijveninvesteringszone op de Houtakker te komen, moest eerst een draagvlakmeting worden uitgevoerd. Het bedrijventerrein telt meer dan zeventig bedrijven, en dan is het niet eenvoudig alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Met ondersteuning van de gemeente en onder begeleiding van onafhankelijk adviesbureau Seinpost is het SBBH gelukt om voldoende draagvlak te creëren: 81 procent van de ondernemers stemde voor invoering ervan.

Geen verpaupering

De samenwerking binnen de bedrijveninvesteringszone heeft nog een ander groot voordeel, vertelt Martien. “De ondernemers spreken elkaar nu gemakkelijker aan op rommel. “Als je meebetaalt aan het netjes en schoonhouden van het bedrijventerrein, wil je niet dat je buurman pallets laat rondslingeren.”

Die gedeelde verantwoordelijkheid en elkaar aanspreken op rommel voorkomt verpaupering. “Bedrijventerreinen zijn tien jaar mooi, maar daarna worden ze vaak armoedig”, meent Martien. Dat is ook de ervaring van Etienne: “Verpauperde bedrijventerreinen trekken verkeerde mensen aan. Vaak moet er dan worden opgetreden tegen ondermijnende criminaliteit, waar veel tijd in gaat zitten. Je kunt dat dus beter voor zijn door het bedrijventerrein goed te onderhouden. Zo werken we op de Houtakker nu aan een keurmerk voor veiligheid. Daarbij gaat het niet om het papiertje, maar om een goede samenwerking tussen de politie, de brandweer, de gemeente en de ondernemers.”

Het hele artikel van Provincie Gelderland kun je hier lezen

Wij nodigen u uit

Wenst u meer informatie over de vestigingsmogelijkheden?

Wenst u graag vrijblijvend in contact te komen voor verdere vragen of mogelijkheden? Dat kan!

Uw contactpersoon Jasper Breurkens is te bereiken via onderstaande contactgegevens.

Rechtstreeks contact

Jasper Breurkens
T: 06 - 21 94 07 09
E: j.breurkens@lingewaard.nl

Uw onderneming vestigen in Lingewaard?

Lingewaard ligt tussen de Randstad en Duitsland aan de A15. Het economisch klimaat in de gemeente Lingewaard is goed. Dat uit zich onder andere in de aanwezigheid van veel bedrijven in diverse sectoren.

>    Home>    Lingewaard>    Bedrijventerrein Houtakker II>    Bedrijventerrein Pannenhuis II>    Bedrijventerrein Agropark II>    Nieuws>    Contact