Bedrijventerreinen Lingewaard... updates, nieuws en trending

Bedrijventerrein Houtakker zet vol in op zonnepanelen

BEMMEL - Ondernemers uit Bemmel willen laten zien dat bedrijventerreinen een belangrijke rol kunnen spelen bij het opwekken en opslaan van elektriciteit uit duurzame energiebronnen als zon en wind. Als op de daken van alle panden op bedrijventerrein Houtakker zonnepanelen worden geplaatst, kunnen 280 huishoudens worden voorzien van groene stroom.

Zover is het nog lang niet. Maar Peter van Tuijl van WM3 Energy en Martien Bulters, voorzitter Stichting BIZ Bedrijvenpark Houtakker, proberen de ondernemers op het bedrijventerrein hiervoor warm te maken. De Houtakker, met meer dan zestig bedrijven, kan in hun ogen als voorbeeld dienen voor andere bedrijvenparken. Van Tuijl heeft daarnaast inmiddels contact gelegd met een vijftiental bedrijventerreinen in Nederland, waaronder bedrijvenparken in Tholen en Vaassen. 

Collectief verduurzamen
Bemmel moet net als Tholen een van de pilots worden. En om bedrijventerreinen collectief te verduurzamen, werkt WM3 Energy binnen het energietransitieplatform On E Target samen met gerenommeerde energiepartijen als Liander, Nathan Systems en Visser & Smit Hanab. 

,,Wij ontzorgen de bedrijven die meedoen op organisatorisch en dankzij vele subsidie- en financieringsmogelijkheden op financieel vlak. Bij het verduurzamen nemen wij hen veel werk uit handen. Dat vind ik belangrijk. Daardoor worden bedrijven enthousiaster. Verduurzamen is immers niet hun corebusiness”, zegt Van Tuijl.

Klimaatopdracht
Volgens Van Tuijl en Bulters wordt er bij een van de belangrijkste pijlers bij het verduurzamen, de zonnepanelen, te weinig gekeken naar bedrijvenparken. Onder leiding van TNO loopt een programma om 250 bedrijventerreinen vol te leggen met panelen. Van Tuijl: ,,Zonneparken roepen bij de bevolking weerstand op. En ook is niet iedereen blij met al die panelen op daken van woningen. Kijk dan eens naar bedrijvenparken. Mijn daken liggen vol met vierhonderd zonnepanelen, maar niemand die het ziet. Niemand die er aanstoot aan neemt.”

Ontsieren
Dat beaamt Bulters. Ook hij heeft vele tientallen zonnepalen op daken van zijn panden liggen. ,,In tegenstelling tot in woonwijken ontsieren die hier de omgeving niet. Bij de oude bedrijfspanden moet je onderzoeken of ze zonnepanelen kunnen dragen. Voor mijn bestaande panden onderzoek ik of zonnepanelen ook interessant zijn.” 

Een sommetje leert dat er op daken van de bedrijfspanden op Houtakker ruimte is voor 17.850 zonnepanelen. De elektriciteit die zij opwekken, is ruim voldoende voor de behoefte aan stroom van alle 63 bedrijven. Sterker, er resteert volgens Van Tuijl voldoende stroom voor 280 huishoudens. ,,Wij zijn bezig met grote batterijen die de opgewekte elektriciteit opslaan en afgeven aan de woningen en bedrijven wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld in de nacht of op dagen dat de zon niet schijnt. De eerste batterij komt in Tholen. Wij gaan kijken of die functioneert zoals wij verwachten”, aldus Van Tuijl. 

Energiecentrale
Ook kunnen de bedrijventerreinen een flinke bijdrage leveren aan het terugdringen van het gebruik van gas voor het verwarmen van binnenruimten. On E Target kijkt daarbij nadrukkelijk naar warmtepompen die op elkaar zijn aangesloten en zo een energiecentrale vormen. ,,Wij kijken ook voor de Houtakker naar allerlei duurzame energiebronnen”, zegt Van Tuijl. 

Bekijk hier het hele artikel uit De Gelderlander.
Foto: © Gerard Burgers

Wij nodigen u uit

Wenst u meer informatie over de vestigingsmogelijkheden?

Wenst u graag vrijblijvend in contact te komen voor verdere vragen of mogelijkheden? Dat kan!

Uw contactpersoon Jasper Breurkens is te bereiken via onderstaande contactgegevens.

Rechtstreeks contact

Jasper Breurkens
T: 06 - 21 94 07 09
E: j.breurkens@lingewaard.nl

Uw onderneming vestigen in Lingewaard?

Lingewaard ligt tussen de Randstad en Duitsland aan de A15. Het economisch klimaat in de gemeente Lingewaard is goed. Dat uit zich onder andere in de aanwezigheid van veel bedrijven in diverse sectoren.

>    Home>    Lingewaard>    Bedrijventerrein Houtakker II>    Bedrijventerrein Pannenhuis II>    Bedrijventerrein Agropark II>    Nieuws>    Contact