Bedrijventerreinen Lingewaard... updates, nieuws en trending

Houtakker eerste bedrijveninvesteringszone in Lingewaard

Deze week stemden de ondernemers op bedrijventerrein de Houtakker in Bemmel voor het oprichten van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Hiermee is de eerste BIZ in Lingewaard een feit. 

Wat een vereniging van eigenaren is voor een gebouw, is de BIZ voor een bedrijventerrein of winkelgebied. Stichting BIZ Bedrijvenpark Houtakker (SBBH) wil het bedrijventerrein de Houtakker aantrekkelijk en toekomstbestendig houden. Daarom vroeg de stichting het college om een bedrijveninvesteringszone (BIZ) in te stellen voor de Houtakker. 

Hoe werkt een BIZ? 
De gemeente int een extra belasting op de WOZ van de ondernemers binnen de BIZ. Dit geld hevelt de gemeente over naar de stichting. Hiermee creëert de BIZ een budget om uitvoering te geven aan het activiteitenplan. Dit plan stelden de ondernemers samen op voor de komende 5 jaar. De samenwerking tussen stichting en gemeente is vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. 

Ruim draagvlak bij ondernemers 
Om tot een BIZ te komen moet er eerst een draagvlakmeting uitgevoerd worden. Dinsdag 2 maart stemde een ruime meerderheid van de ondernemers (81%) voor invoering van een BIZ. Eigenaren en gebruikers, waarvan het pand op 1 januari 2021 in gebruik was, konden stemmen. 

Samen investeren 
Nu de BIZ een feit is, gaan de ondernemers hun gezamenlijke activiteitenplan uitvoeren. Iedereen binnen de BIZ draagt dan financieel bij aan het behoud van de representativiteit van hun bedrijventerrein. Zowel eigenaren als gebruikers. De ondernemers hebben er samen met de gemeente belang bij dat het bedrijventerrein en de panden hun waarde behouden. En daarmee ook ieders investering voor de langere termijn. 

Provinciale subsidie
Voor procesondersteuning voor het opzetten en verbeteren van de samenwerking op het bedrijventerrein, met name met betrekking tot het proces om te komen tot deze bedrijveninvesteringszone, is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring op het gebied van deze wettelijke regeling van Adviesbureau Seinpost. Deze procesondersteuning kon voor het overgrote deel worden gefinancierd uit subsidiegelden van de provincie Gelderland vanuit de subsidieregeling ‘Toekomstbestendige bedrijventerreinen’.   

BIZ voor andere bedrijventerreinen 
De BIZ op bedrijventerrein Houtakker is een primeur voor Lingewaard. De gemeente wil samen met ondernemers op andere bedrijventerreinen ook naar een dergelijke samenwerking. Zodat we samen zorgen voor mooie, schone en veilige bedrijventerreinen waar het goed ondernemen is.

Wij nodigen u uit

Wenst u meer informatie over de vestigingsmogelijkheden?

Wenst u graag vrijblijvend in contact te komen voor verdere vragen of mogelijkheden? Dat kan!

Uw contactpersoon Jasper Breurkens is te bereiken via onderstaande contactgegevens.

Rechtstreeks contact

Jasper Breurkens
T: 06 - 21 94 07 09
E: j.breurkens@lingewaard.nl

Uw onderneming vestigen in Lingewaard?

Lingewaard ligt tussen de Randstad en Duitsland aan de A15. Het economisch klimaat in de gemeente Lingewaard is goed. Dat uit zich onder andere in de aanwezigheid van veel bedrijven in diverse sectoren.

>    Home>    Lingewaard>    Bedrijventerrein Houtakker II>    Bedrijventerrein Pannenhuis II>    Bedrijventerrein Agropark II>    Nieuws>    Contact